Kringloopexpo

Recyclage van voorwerpen uit tentoonstellingen en podiumkunsten

Nog geen account? Registreer hier
Toon alle zoekertjes

Visie


Een initiatief van

''''

Kringloopexpo: een tweede leven voor materialen uit de cultuursector. 

De tentoonstellingsarchitectuur van exposities werd de afgelopen jaren steeds belangrijker. Niet enkel de inhoud van een tentoonstelling maar ook de manier waarop kunstobjecten gepresenteerd worden, vormt een essentieel onderdeel van de beleving van de toeschouwers. Vele recensies beoordelen dan ook de tentoonstellingsarchitectuur. Bijgevolg werd de laatste jaren steeds meer geïnvesteerd in de expositiematerialen. Niet alleen om de tentoonstelling mooier en toegankelijker te maken, maar ook om te voldoen aan de hedendaagse eisen qua klimatisatie en beveiliging. Grote tentoonstellingen hebben zelden een langere levensduur dan enkele maanden. Een groot deel van het expositiemateriaal (sokkels, stolpen, banken, display tafels, acclimatisatie, kaders, audiovisueel materiaal, wanden, belichting, vitrinekasten, kassameubels, vestiairemateriaal, …) is na afloop voor de organisatoren slechts in beperkte mate herbruikbaar. Dit heeft enerzijds met krappe opslagruimten te maken, maar anderzijds ook met onduurzame ontwerpen en esthetische ambities van tentoonstellingsontwerpers. 

Ook bij podiumkunsten en filmsets worden vaak nieuwe materialen gemaakt of aangekocht (decors, kostuums, props, belichting, ...). Ook hier komt dit materiaal na een korte levensduur soms in de afvalcontainer terecht door een gebrek aan opslagruimte. Daarnaast staat veel materiaal in opslagplaatsen tevergeefs stof vergaren in de hoop dat het in de eigen organisatie nog eens gebruikt zal worden. 

Redenen  

Met het project Kringloopexpo krijgt dit materiaal voortaan een tweede leven. We willen de ecologische voetafdruk van de cultuursector beperken door hergebruik en modulaire opbouw te stimuleren. De mentaliteit dient van een verspillend consumptiesysteem waar het esthetische primeert, om te buigen naar een circuit van hergebruik en duurzaam materiaalbeheer, waar esthetiek en ecologie hand in hand gaan en waar een gesloten kringloop het streefdoel is. Zo neemt de duurzaamheid van culturele investeringen toe. 

De beschikbare middelen (tijd, fondsen en grondstoffen) worden via dit initiatief efficiënter ingezet. Veel materialen worden met dure grondstoffen op maat gemaakt. Op die manier slorpt de architectuur van de exposities en podiumkunsten een aanzienlijk deel van de budgetten op. Nochtans kunnen vele zaken gerecupereerd worden, zeker als ze duurzaam, modulair en met oog op hergebruik geconstrueerd worden. 

Werking 

Cultuurorganisator Brugge Plus vzw sloeg de handen in elkaar met Brugse Musea om een digitaal platform op te richten. Op deze website kunnen gebruikers na gratis registratie hun tweedehands cultuurmateriaal te koop of te huur aanbieden. Kringloopexpo kon na de tentoonstellingen “Luc Tuymans: Een visie op Centraal-Europa” en "Van Eyck tot Dürer" heel wat professioneel materiaal recupereren. Beide exposities werden geprezen voor hun uitstekende vormgeving die nu grotendeels te koop/huur aangeboden wordt.

De website toont een gestandaardiseerde inventaris van de beschikbare materialen. Van elk voorwerp wordt nauwkeurig de relevante informatie (afmetingen, het materiaal, het gewicht, foto’s, kostprijs, enz.) vermeld. De eigenaar van het materiaal blijft eigenaar en biedt zijn eigendommen te huur/koop aan. Daarnaast kan men ook specifieke verzoeken op de website plaatsen als blijkt dat de aangeboden zoekertjes niet aan de specifieke wensen van de vrager voldoen. 

Onze diensten 

Het digitale platform verzorgt de initiële communicatie tussen aanbieder en vrager van een product. Enkel bij ernstige reacties wordt vraag en aanbod met elkaar in contact gebracht. Om een deel van de werkingskosten te recupereren wordt bij elke verkoop- of verhuurovereenkomst een commissie betaald aan het platform. 

Het aangeboden materiaal moet in goede staat zijn, daarom bieden we bijkomende diensten aan. Op vraag van de aanbieder kan Kringloopexpo aangeboden materialen inspecteren, opmeten, fotograferen, online publiceren, inpakken of transporteren. Daarnaast kan Kringloopexpo materiaal bewaren. Onze beperkte opslagruimte mag echter geen vergaarbak worden van onbruikbare materialen, bovendien laat de beperkte ruimte niet toe dat we materiaal van derden stockeren. Daarom nemen we waardevol materiaal kosteloos over als het verloren dreigt te gaan. 

Doelgroep 

Na gratis registratie kan iedereen eigen kwaliteitsvol expositie- of podiummateriaal online aanbieden en vragen. Voor organisaties en particulieren die materiaal aanbieden, biedt de website een kans om een deel van de opbouwkosten van de tentoonstelling te recupereren. De kopers of huurders hebben het voordeel dat het een stuk goedkoper zal zijn dan het materiaal zelf op maat te moeten maken. 

Zowel aanbieders als afnemers kunnen organisatoren zijn van grootschalige of kleinschalige evenementen. Enerzijds kan een stolp uit gewapend en ontspiegeld glas geschikt zijn om een historisch kunstwerk in te tonen. Anderzijds is een vitrinekast misschien geschikt voor een lokale tentoonstelling in een cultureel centrum of een gemeenschapscentrum. Via de participatie in dit project getuigen alle betrokkenen van hun maatschappelijk engagement: beperking van de ecologische voetafdruk en verantwoord besteden van belastingsgeld. 

Kringloopexpo ontstond uit een samenwerking tussen Brugge Plus vzw en Musea Brugge. Deze samenwerking werd al snel uitgebreid met belangrijke Belgische partners zoals: MSWSMAKFaroWielsBozarMuZEEKMSK BrusselMuseum MMSK GentLocusVooruit,KVSDe MuntSteppKomosieHugedBAM...

Ambitie: gesloten kringloop van expositiemateriaal en samenwerking. 

Op termijn wil Kringloopexpo cultuurorganisatoren en -ontwerpers stimuleren om vanaf de beginfase van hun producties rekening te houden met hergebruik en duurzaamheid (in ontwerp, transport en gebruikte grondstoffen). Ook gaan we de mogelijkheid na om slim herstel van materialen mogelijk te maken via sociale tewerkstelling. 

Het einddoel is de materialenkringloop te sluiten van exposities en podiumkunsten. Om duurzame alternatieven te kunnen ontwerpen en aanbieden, bouwen we een ecologisch netwerk uit met expertise in duurzame cultuurproductie. We werken samen met Jonge SlaREcoEPOVAM, hogescholen en tal van stakeholders. 

Bovendien willen we de beschikbare kennis in binnen en buitenland ontsluiten, zo hebben we contact met een gelijkaardig project voor hergebruik van tentoonstellingsmateriaal in Nederland, genaamd Museumplaats. Onderlinge samenwerking met buitenlandse partners zou tot een leerrijke uitwisseling van informatie en ervaringen kunnen leiden. Het biedt ons de mogelijkheid om met dit eco-culturele project een duurzame stap te zetten naar meer innovatieve culturele producties op Europees of internationaal niveau.

Conclusie: 

Kringloopexpo wil het duurzaam (her)gebruik en (her)ontwerp van culturele materialen stimuleren. Met dit innovatieve proefproject kan Vlaanderen een belangrijke stap zetten om de toenemende belangstelling voor culturele producties en hun architectuur (vb. tentoonstellingen) op een maatschappelijk verantwoorde manier te verwezenlijken. 

Een project gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid, de Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij.